Työvälineet ja työskentelytilat


Onko työtila riittävän puhdas ja soveltuuko se kosmetiikan valmistukselle?

Onko työtilassa riittävä ilmanvaihto ja valaistus?

Ovatko työtasot ja työvälineet riittävän puhtaita ja miten niitä voidaan puhdistaa?

Mikä puhdistusmenetelmä olisi paras välineiden ja työtason puhdistamiselle?


Osaaminen


Onko osaaminen riittävällä tasolla, jotta ymmärrän hyvän valmistuksen ja menetelmien merkityksen tuotteen laadun näkökulmasta?

Pitäisikö harjoitella tai opiskella lisää hygieniasta ja miten sitä toteutetaan parhaalla mahdollisella tavalla?

Minkälainen vaatetus ja henkilökohtainen hygienia tulisi olla tuottetta valmistaessa?


Valmistusprosessi ja menetelmät


Ovatko ohje ja resepti riittävän kattavia ja ymmärrettäviä, onnistuneen ja laadukkaan tuotteen valmistamiseksi?

Ovatko punnitus ja mittaaminen riittävän tarkkoja ja oikein suoritettuja?

Onko prosessin jokaisessa vaiheessa huomioitu riittävä puhtaus?

Miten voin varmistaa etteivät tuotteeni ole kontaminoituneet mikrobeilla tai muilla ympäristön kemikaaleilla?


Dokumentointi


Miten merkitsen ja seuraan raaka-aineiden käyttöä?

Miten dokumentoin valmistamani tuote-erät?

Missä voin säilyttää turvallisesti dokumentteja ja kuinka kauan ne tulisi olla tallessa?


Varastointi


Miten ja millaisissa olosuhteissa raaka-aineita tulisi säilyttää?

Onko raaka-aineiden laatu varmistettu ennen ja jälkeen tuotteen valmistamista?

Miten estän raaka-aineiden kontaminoitumisen?

Miten merkitsen raaka-aineet ja niiden varastoinnin omiin dokumentteihin?


Pakkaus ja merkinnät


Minkälaiset pakkaukset ja astiat soveltuvat tuotteiden säilytykseen?

Miten jätteenkäsittely tulisi toteuttaa?

Millaiset olosuhteet tulisi olla pakkausten säilytykselle?

Ovatko tuotteiden etiketit ja merkinnät tehty oikealla tavalla?


Laadunvarmistus


Mitä keinoja voin käyttää laadunvarmistuksessa?

Miten varmistan että käyttämäni raaka-aineet soveltuvat tuotteen valmistukseen ja käyttötarkoitukseen?